Υπηρεσίες mentoring, business coaching και διαπραγμάτευσης συμβολαίων σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις έως 5 ετών

Undefined
Items to give: 
2
Item description: 

H BusinessWith παρέχει προς 2 επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να επαναπροσδιορίσουν την δραστηριότητά τους, υπηρεσίες mentoring για την κατ'αρχήν διάγνωση των αναγκών τους, εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (business coaching) για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του επιχειρηματία, καθώς και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης των όρων μιας νέας ή επαναδιαπραγματευσης των όρων μιας υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Available up to : 
Monday, 31 December, 2018 - 23:30
Winner Selection: 
Sponsor pick
JoinForces Image: 
JoinForces Type: 
Offer Sponsorship