ΤΙΤΑΝ - Χορηγία Εξειδικευμένων Σεμιναρίων & Χρήσης Κατάλληλων Χώρων για συναντήσεις startupers

Undefined
Items to give: 
30
Item description: 

Προτεραιότητα για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αποτελεί η στήριξη επιχειρηματικών ιδεών που εστιάζουν (έστω εν μέρει) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, δευτερογενών καυσίμων, μεθόδων πρόληψης ατυχημάτων και Υγείας και Ασφάλειας, περιοχές υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία γενικώς και την τσιμεντοβιομηχανία ειδικότερα, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση οιασδήποτε άλλης ενδιαφέρουσας επιχειρηματικής ιδέας.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων από υψηλόβαθμα στελέχη της Εταιρίας σε θέματα:

•             Εξαγωγών σε διαφορετικές χώρες

•             Θέματα Περιβάλλοντος, Αειφόρου Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας

•             Θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε βιομηχανικούς χώρους

•             Business plans’ reviews

καθώς και η

Χρήση κατάλληλων χώρων των 4 Εργοστασίων μας σε Ελευσίνα, Καμάρι Βοιωτίας (πλησίον της Ελευσίνας), Θεσσαλονίκη και Πάτρα για πραγματοποίηση συναντήσεων των startupers.

Available up to : 
Saturday, 31 December, 2016 - 23:00
Winner Selection: 
Sponsor pick
JoinForces Image: 
JoinForces Type: 
Offer Sponsorship
Business Sector :