5ος κύκλος VentureGarden

Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας VentureGarden, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-THI) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 5ο κύκλο του προγράμματος.Το VentureGarden πραγματοποιείται από κοινού από το Anatolia School of Business του American College of Thessaloniki (ACT) και το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece στην Αθήνα, με τη στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI).Οι υποβολές για τον πέμπτο κύκλο του εντατικού προγράμματος μαθημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του επίσημου ιστότοπου www.venturegarden.gr, ενώ θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2016.Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 11 Απριλίου 2016, αφού προηγηθεί η φάση αξιολόγησης και επιλογής των τελικών συμμετεχόντων.

Who Benefits: 
Business Focus: