Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί πανευρωπαϊκή έρευνα για την αναγνώριση και παρακολούθηση των προκλήσεων στο ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα

Η Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις έχει αναθέσει τη διενέργεια πανευρωπαϊκής έρευνας για την αναγνώριση και παρακολούθηση ειδικών για κάθε χώρα & γενικών προκλήσεων στο ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα, για το σύνολο των κλάδων της οικονομίας.

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε @ http://startupmonitor.eu/survey84

Who Benefits: 

Business Sector