Διαγωνισμός Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016: Ελληνική Διάκριση

Συμπληρώθηκαν φέτος 10 χρόνια από την έναρξη του Διαγωνισμού για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας». Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε από τη Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι: α) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, β) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες, γ) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, δ) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης, ε) Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων, στ) Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας, ενώ υπάρχει και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Για το 2016 διαγωνίσθηκαν συνολικά 57 προτάσεις, από 31 χώρες και αναδείχθηκαν νικήτριες πρωτοβουλίες που προωθούν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα και εμπνέουν νέους να ασχοληθούν με το επιχειρείν. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20206 (pdf).

Από ελληνικής πλευράς διαγωνίσθηκαν εκπροσωπώντας τη χώρα μας οι πρωτοβουλίες:

α) «Παγκρήτιο Forum Προώθησης των Τοπικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και στα Δίκτυα Διανομής» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στην κατηγορία «Υποστήριξη της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων»,

β) «Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – INNOVATHENS» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, στην κατηγορία «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας».

Η κριτική επιτροπή επιβράβευσε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μία ελληνική πρωτοβουλία, απονέμοντας «Εύφημη Μνεία» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου  για το Παγκρήτιο Forum: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9002&lang=en

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται αποτελεσματικά στο πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση των αλυσίδων αξίας, ιδιαίτερα σε τομείς μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία όπως η πρωτογενής παραγωγή και ο τουρισμός που αποτελούν ταυτόχρονα και αναγνωρίσιμα εξαγώγιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την εύφημη μνεία είχε βραβευθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για το έτος 2015, η πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της Ναυπηγοεπισκευής στον Πειραιά, για τον περιορισμό της ανεργίας και την ανάκαμψη του κλάδου», στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα».  

Who Benefits: 
Business Focus: 

Business Sector