Οδηγός για Συμβούλους Επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ίδρυση και Ανάπτυξης Επιχείρησης & Οργάνωση και Ανάπτυξη Γυναικείων Συνεταιρισμών - Κ.Ε.Θ.Ι.