Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress - Θετικές δράσεις για την προώθηση των γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης