Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - Συνοπτικός Οδηγός για Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς - Κ.Ε.Θ.Ι.