Συνεργασίες / Συνεταιρισμοί

Παρασκευή, 5 Ιούλιος, 2013 - 12:04

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) επιβραβεύει την παραγωγή και αναδεικνύει την Ελλάδα θεσπίζοντας τα βραβεία «Made in Greece».

Τρίτη, 4 Ιούνιος, 2013 - 11:49

There is an open call to collect interesting initiatives and projects that we can learn from. The Open Call for Innovative Practice and Dilemma's will gather the most striking examples of efforts in which citizens, civil society actors, and public officials have redefined their roles and modes of interaction.

Δευτέρα, 8 Απρίλιος, 2013 - 11:16

Beja in Portugal, will host the 3rd International Extra Virgin Olive Oil Competition, in the framework of the 30th OVIBEJA Agricultural Fair (24-28/4/2013).
The terms of participation can be found in the pdf attached, and the document with the application form must be submitted by 15 March 2013 to the Competition Secretariat (e-mail: geral@casadoazeite.pt).

Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2013 - 15:55

Στην πόλη Beja της Πορτογαλίας διοργανώνεται o 3ος Διεθνής Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, στο πλαίσιο της 30ης Αγροτικής Έκθεσης OVIBEJA (24-28/4/2013).
Οι όροι συμμετοχής εμφανίζονται στο pdf που επισυνάπτεται και το έγγραφο με την αίτηση συμμετοχήςθα πρέπει να υποβληθεί έως τη 15η Μαρτίου 2013 στη Γραμματεία του Διαγωνισμού (e-mail: geral@casadoazeite.pt).

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2013 - 09:58

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2008 και βράβευσε για 4 συνεχόμενους διαγωνισμούς τα καλύτερα ελαιόλαδα από κάθε μέρος της Ελλάδας. Αυτήν τη χρονιά (1-3 Μαρτίου 2013) θα πραγματοποιηθεί ο 5ος Διαγωνισμός ποιότητας ελαιολάδου. Ο τρέχων διαγωνισμός θα είναι διεθνής.

Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος, 2012 - 12:18

Ο θεσμός των Βραβείων του Γαληνού, γνωστά σε όλο τον κόσμο ως Prix Galien (Πρι Γκαλιέν), έρχεται το 2013 και στην Ελλάδα.

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος, 2012 - 14:32

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) σε συνεργασία με την Boussias Communications, διοργανώνουν τα Sales Excellence Awards, τα βραβεία που σκοπό έχουν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2012 - 12:56

Η CODE_n, μια παγκόσμια πρωτοβουλία για νεοσύστατες επιχειρήσεις από την GFT Technologies AG, προκηρύσσει κάθε χρόνο διαγωνισμό με διαφορετικό σύνθημα. Το περσινό σύνθημα «Διαμορφώνοντας την κινητή ζωή» προσέλκυσε πάνω από 400 αιτήσεις. Επιλέχθηκαν οι 50 πιο καινοτόμες ιδέες και αναδείχθηκαν στη διεθνή σκηνή της CeBIT, της πιο σημαντικής εμπορικής έκθεσης για λύσεις ΤΠ. Το εξαιρετικό περίπτερο 16 της CODE_n προσέλκυσε τον διεθνή Τύπο με πάνω από 51 εκ.

Πέμπτη, 8 Νοέμβριος, 2012 - 15:19

Τα Environmental Awards, είναι τα βραβεία που θα αναδείξουν και θα επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα, και διοργανώνονται για πρώτη χρονιά από το Plant Management της Boussias Communications.

Τρίτη, 6 Νοέμβριος, 2012 - 00:15

CODE_n, a global startup initiative of GFT Technologies AG launches a contest every year under a different motto. Last year's motto "Shaping Mobile Life" induced over 400 applications.  We selected the 50 most innovative ideas and brought them to the international stage at CeBIT, the world's most important trade fair for IT solutions. Our extraordinary CODE_n Hall 16 attracted the press worldwide and we created more than 51 mio.

Τρίτη, 28 Αύγουστος, 2012 - 15:37

The launching of the 2nd Applied Research and Innovation Competition "Greece innovates!" has been announced by SEV and Eurobank.

Δευτέρα, 25 Ιούνιος, 2012 - 16:09

Space for your business idea
The European Satellite Navigation Competition (ESNC) values innovation, especially when it comes to new business ideas involving satellite navigation. This is why it wants to give you the opportunity to present and promote your idea - and eventually put it into practice.

Κυριακή, 10 Ιούνιος, 2012 - 00:00

Ο 2ος διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" ανακοινώθηκε από τον ΣΕΒ και τη Eurobank.

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2013 - 00:00

Το καθεστώς Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εφαρμογή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίησης, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης και αξιοποίησης εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2013 - 00:00

Στο καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας.

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2013 - 00:00

Στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας είναι:

Τετάρτη, 16 Ιανουάριος, 2013 - 13:47

The Programme will be implemented by the Hellenic Management Association and is about implementing consulting and training programmes for employees working in small and medium enterprises or for self-employed persons or entrepreneurs, aiming to enhance the adaptability of human resources, SMEs and businesses in internationalisation issues.

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος, 2012 - 15:32

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για  εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες, με  σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2012 - 13:38

The Status of Technological Development under the new Investment Law is about investments in technological modernisation of businesses by implementing technological and organisational novelties, such as quality assurance and control systems, energy-saving technology, R&D projects and projects aimed to make good use of specialised scientific staff.

Τετάρτη, 13 Ιούνιος, 2012 - 15:48

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προκηρύσσει τη συγκεκριμένη πράξη προς υποβολή αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Προκήρυξη υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου JPND: Joint Programming on Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and harmonisation of their use between clinical centres

Πέμπτη, 7 Ιούνιος, 2012 - 14:09

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Ερευνητικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

Τρίτη, 24 Απρίλιος, 2012 - 08:09

The main purpose of the ICT4GROWTH action is to support investment projects in the design, development and commercialization of innovative products and value-added services, related to or based on Information and Communications Technologies (ICT).

Τρίτη, 10 Απρίλιος, 2012 - 09:41

Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) is a financial engineering product in the framework of the JEREMIE initiative. It is about co-funded low-interest loans intended for investments in Information and Communication Technologies. These loans shall be granted by Alpha Bank, the National Bank of Greece and Emporiki Bank based on banking criteria.

Τρίτη, 3 Απρίλιος, 2012 - 16:49

Bασικός σκοπός της δράσης ICT4GROWTH είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2012 - 15:55

To Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) είναι προϊόν χρηματοοικονομικής τεχνικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank με τραπεζικά κριτήρια.

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2012 - 13:27

The Action: Youth Entrepreneurship aims at granting loans with favourable terms to businesses that are eligible under the Investment Law (Law 3908/25.01.2011). This action is co-funded by the Fund for Entrepreneurship of Hellenic Fund for Entrepreneurship and DevelopmentS.A.

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2012 - 11:34

The Fund for Entrepreneurship is a holding (capital) fund created at the Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development S.A. (ETEAN S.A., ex TEMPMPE) aiming at cooperating with banks that will come up after public request for tenders for the joint grant of revolving loans.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 16:01

The Programme includes an employment action (funded by national resources) and a training action (funded by the NSRF within the Operational Programme "Human Resources Development").

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 00:58

Η Δράση: Επιχειρηματικότητα των Νέων αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης Επιχειρηματικότητα των Νέων ανέρχονται σε 90εκατ €, εκ των οποίων 30εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 60εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 00:31

Η Δράση  Γενική Επιχειρηματικότητα  αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -  ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Alpha Τράπεζα.