Μεσαίες Επιχειρήσεις (Έως 249 εργ)

Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος, 2017 - 20:50

We are Digital Marketing Agency with a focus on PPC who helps clients increase their revenues through Digital Marketing. We have been in the marketing industry for over ten years. Technogics Inc digital marketing agency specializing in SEO, PPC, Content Marketing and Social Media, Web Design Services, Web Development, Mobile App Design and Development and Customized Web and Mobile App Solutions.

Τρίτη, 6 Ιούνιος, 2017 - 12:29

Yucha Electronics pvt Ltd. is a customer-orientated company specialized in providing solutions for an extensive range of custom circuit boards with good quality, high efficiency at competitive prices.

Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος, 2016 - 13:22

No-refresh offers a wide range of Online Product Designing Software for the digital printing business. All the tools introduced by no-refresh are well developed by the expert developer with advanced technology to give a good experience to their customers.These tools enhance ROI of their customers printing businesses.Contact Details: Tel: (IND) +91-120-473-5100    (USA) +1-(707)­921-7269  Website: http://www.no-refresh.com 

Δευτέρα, 28 Μάρτιος, 2016 - 13:40

Corporate OverviewUlysses is a growing global software company that evolved from its Shipping Industry roots into a different kind of knowledge management software supplier. Ulysses defines knowledge as “actionable information” that is available to the person with the responsibility to act, at a time and place where the knowledge influences actions.

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014 - 11:41

The Hellenic Industrial Property Organisation is the only legally qualified institution for the protection of inventions and industrial designs. It also provides technological information from worldwide patent databases.

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014 - 11:23

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών και Βιομηχανικών Σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Τρίτη, 8 Ιούλιος, 2014 - 08:18

Gulshan Homz stands tall on four pillars- Length, Breadth, Height and Passion. With these building blocks Gulshan Homz have made its over 20 years when its founder director Mr Gulshan Nagpal started constructing luxurious living spaces those speak for themselves. And Foresightedness of the founder Mr. Gulshan Nagpal the company has improvised its skills over the years to launch a number of premium projects. Earlier it was known as GC Group.

Πέμπτη, 20 Ιούνιος, 2013 - 14:07

ResultFirst.com is a performance based SEO service provider which is determined to provide exceptional SEO Services which guarantee high page-ranks and an increased inflow of business. We work under our brainchild, Pay for Performance, which ensures low-cost, high ROI services and zero-risk, as you pay us only when your website ranks.

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος, 2013 - 09:38

Το έργο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Τετάρτη, 20 Απρίλιος, 2011 - 16:51

Epignosis is a leading Software company specializing in eLearning solutions. Trusted by thousands of organizations worldwide, Epignosis builds training software to help companies of all sizes deliver online training easier and at a reasonable price.

Τρίτη, 22 Μάρτιος, 2011 - 12:37