ALTUS LSA - Μία ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας

H ALTUS LSA είναι μία ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών και στην ανάπτυξη Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, με έμφαση στους τομείς της άμυνας, ασφάλειας και γενικότερα του ευρύτερου τεχνολογικού τομέα. Μέσα από μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών και συνεργιών σε παγκόσμιο επίπεδο, η ALTUS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών με Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα, για διάφορες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της εναέριας επιτήρησης, χαρτογράφησης, συλλογής δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς καθώς και πολλές άλλες.

Η εταιρία έχει έδρα τα Χανιά Κρήτης με γραφεία εντός της πόλης και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων.

Το Ε/Σ χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος  ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» αφορά την αγορά του βασικού εξοπλισμού Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΜΕΑ), συμπεριλαμβανομένης της εναέριας πλατφόρμας, των ηλεκτροπτικών αισθητήρων, το λογισμικό πλοήγησης, τον εξοπλισμό υποστήριξης και την εκπαίδευση του προσωπικού από πιστοποιημένο φορέα,  ώστε η εταιρεία να μπορεί να παρέχει τις καινοτόμες υπηρεσίες εναέριων εργασιών.

Το Ε/Σ ολοκληρώθηκε και οι δαπάνες πιστοποιήθηκαν σε ποσοστό 99,3% (ως προς τον επιλέξιμο π/υ), ενώ στα αποτελέσματα της υλοποίησης της επένδυσης συγκαταλέγονται: η αύξηση της απασχόλησης  μέσω νέων θέσεων εργασίας μόνιμου προσωπικού, η αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης  και η παρουσία της σε νέες αγορές, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Στο αυξανόμενο πελατολόγιο της εταιρίας συγκαταλέγονται: η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η FRONTEX, το NATO, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ, οι Δυνάμεις Ασφαλείας του Ισραήλ. Ενδεικτικά έργα τα οποία έχει επιτυχώς ολοκληρώσει η εταιρεία είναι: η επιτήρηση χερσαίων συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας, η συλλογή δεδομένων εικόνας ημέρας και νύχτας επιλεγμένων περιοχών για ερευνητικούς σκοπούς καθώς και η υψηλής ανάλυσης χαρτογράφηση δασικών περιοχών.  

Πέραν των παραπάνω, η ALTUS αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα μέσα από την συμμέτοχη της σε διάφορα ευρωπαϊκά και διακρατικά ερευνητικά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Συμμετοχή στο έργο συνεργασίας EU FP7 “SUNNY” - Smart Unmanned aerial vehicle sensor Network για τον εντοπισμό παράνομης διέλευσης συνόρων και εισόδου, στο οποίο η εταιρεία είναι βασικός εταίρος (www.sunnyproject.eu).

και

  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης Ελλάδος/Ισραήλ “FERMIS”– Fire Event Remote Management Information System (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών) στο οποίο η εταιρεία λειτούργησε με επιτυχία ως συντονιστής (www.fermis-project.eu) και στόχος του οποίου ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας ολοκληρωμένης λύσης για την έγκαιρη ανίχνευση, την παρακολούθηση και την πυρόσβεση πυρκαγιών, με τη χρήση προηγμένων και ολοκληρωμένων εναέριων μη επανδρωμένων συστημάτων σε συνδυασμό με καινοτόμους αισθητήρες σε cloud-based αρχιτεκτονικής.

Συνοψίζοντας, αναφέρεται ότι η καινοτόμα ιδέα της ALTUS μετατράπηκε σε επιχειρηματική καινοτομία, με τη βοήθεια της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, δημιουργώντας μια πολλά υποσχόμενη, υγιή και εξωστρεφή επιχείρηση.

 

Business Sector