Πρόσκληση συμμετοχής Χορηγών & Ωφελούμενων στην πρωτοβουλία JoinForces

Ελληνικά
Item description: 

Στις αρχές του 2016, αναβαθμίστηκε η λειτουργικότητα του StartUpGreece, προσφέροντας νέες υπηρεσίες πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην 81η ΔΕΘ 2016 από τις 10-18 Σεπτεμβρίου 2016.

Μια από τις νέες υπηρεσίες συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί είναι η πρωτοβουλία JoinForces, η οποία έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία σε μεγάλες επιχειρήσεις να είναι χορηγοί και να προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε δυνητικούς και νέους δυναμικούς Start-up επιχειρηματίες, προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

To JoinForces είναι ένα σύστημα διαχείρισης χορηγιών που δίνει τη δυνατότητα ανάρτησης & κατοχύρωσης χορηγίας και η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται από τον ίδιο το χορηγό σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει. Το είδος της χορηγίας μπορεί να είναι προϊόν, υπηρεσία ή αξία και να απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας του StartUpGreece ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελών. Παραδείγματα χορηγιών μπορεί να είναι αριθμός ωρών συμβουλευτικής-καθοδήγησης, τεχνολογικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός, πρώτες ύλες για την κατασκευή πρωτοτύπου, άδεια χρήσης λογισμικού, υπηρεσίες διαδικτυακής φιλοξενίας, διάθεση χώρου και γραφείων, υπηρεσίες νομικών συμβουλών, υπηρεσίες φοροτεχνικών συμβουλών, έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή, λειτουργικά έξοδα.

Διευκρινίζεται ότι το σύστημα χορηγιών του StartUpGreece δεν εμπλέκεται στη φυσική μεταφορά των χορηγιών από το χορηγό στον ωφελούμενο, ούτε φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία JoinForces, προσφέροντας χορηγίες που θα βοηθήσουν δυνητικούς και νέους δυναμικούς Start-up επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, συνεισφέροντας ενεργά στη στήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Επίσης, καλούμε τα μέλη του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία JoinForces και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις χορηγίες που επιθυμούν.

 

Πως λειτουργεί;

Ο χορηγός εγγράφεται ως μέλος της κοινότητας του StartupGreece (Login) και στη συνέχεια αναρτά μία ανακοίνωση χορηγίας (Create JoinForces).

Η χορηγία περιέχει τα εξής πεδία:

  • Περιγραφή της χορηγίας, δυνητικοί ωφελούμενοι και όροι συμμετοχής
  • Μέγιστος αριθμός συμμετοχών
  • Τρόπος επιλογής ωφελούμενων (προβλέπονται 3 τρόποι επιλογής: Σειρά προτεραιότητας, Τυχαία, Επιλογή από το χορηγό)
  • Περίοδος ισχύς.

Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα, αν επιθυμεί, να επιλέξει συγκεκριμένες ομάδες χρηστών και συγκεκριμένους χρήστες στους οποίους επιθυμεί να απευθύνει τη χορηγία του.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται ως μέλος της κοινότητας του StartupGreece (Login) και αρκεί να δηλώσει ενδιαφέρον επιλέγοντας το κουμπί «Με ενδιαφέρει». Από αυτό το σημείο και έπειτα ο χορηγός θα ειδοποιηθεί για τους ενδιαφερόμενους και θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι της χορηγίας σύμφωνα με τον τρόπο επιλογής που έχει επιλέξει.

Available up to : 
Σάββατο, 31 Δεκέμβριος, 2016 - 23:30
Winner Selection: 
Sponsor pick
JoinForces Image: 
JoinForces Type: 
Offer Sponsorship