Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας χορηγεί 50 Προσκλήσεις Εισόδου στην 81η ΔΕΘ για τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στα StartUpGreece-Workshops 12-18.09.2016

Απροσδιόριστο
Items to give: 
50
Item description: 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας χορηγεί 50 Προσκλήσεις Εισόδου στην 81η ΔΕΘ για τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στα StartUpGreece-Workshops που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 12-18.09.2016.

Οι προσκλήσεις θα δωθούν στα 50 πρώτα μέλη της κοινότητας που θα υποβάλλουν ενδιαφέρον.

Available up to : 
Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος, 2016 - 23:30
Winner Selection: 
Reply Priority
JoinForces Image: 
JoinForces Type: 
Offer Sponsorship