ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ - Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης σε Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Απροσδιόριστο
Items to give: 
5
Item description: 

Η εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκδηλώνει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα JoinForces- StartUpGreece και να παράσχει υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης σε πέντε νεοφυείς επιχειρήσεις (0-3 έτη λειτουργίας) που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της αγροτικής ή / και κοινωνικής οικονομίας.

Περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, τη διαδικασία αξιολόγησης και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα επικοινωνηθούν απευθείας στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους.

Available up to : 
Κυριακή, 31 Δεκέμβριος, 2017 - 23:00
Winner Selection: 
Sponsor pick
JoinForces Image: 
JoinForces Type: 
Offer Sponsorship