StartUpGreece (2017) Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών Start-up Επιχειρήσεων

Η Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τη Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Start-Up επιχειρήσεις στην Ευρώπη (http://startupgreece.gov.gr/sites/default/files/report_consultation_final_nov2016.pdf) και το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της Πράξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SBA) για την Ελλάδα (http://www.ggb.gr/sites/default/files/basic-page-files/Greece%202016%20SBA%20Fact%20Sheet.pdf), προχώρησε στην εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο StartUpGreece, για τη Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών υφιστάμενων & υπό σύσταση Start-up Επιχειρήσεων.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη διερεύνηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up και δεν επιδιώκει σε αυτό το στάδιο να παραγάγει αντιπροσωπευτικές, κατά τα οριζόμενα στη στατιστική επιστήμη, εκτιμήσεις για το σύνολο του πληθυσμού. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της εν λόγω προκαταρκτικής έρευνας πρέπει να ερμηνευτούν ως ενδείξεις που αντιπροσωπεύουν μόνο το σύνολο των συμμετεχόντων σε αυτήν και όχι ως γενικεύσιμα επιστημονικά ευρήματα που αντιπροσωπεύουν τα σύνολο του πληθυσμού.

Η ως άνω περιγραφείσα σκοποθεσία εξειδικεύεται σε μία γενική διερεύνηση του προφίλ των συμμετεχουσών υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, της συμμετοχής τους σε δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών αναγκών τους.

Η έρευνα απευθύνθηκε σε υφιστάμενες Start-up επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων και σε ομάδες ανθρώπων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των νεοσύστατων επιχειρήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως Start-up, σύμφωνα με τον προτασσόμενο στην ευρωπαϊκή διαβούλευση ορισμό, δηλαδή ως «μία μικρή επιχείρηση έως 5 ετών με αναπτυξιακό προσανατολισμό, η οποία αναζητά ένα επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ή καινοτομικό προϊόν/υπηρεσία και είναι ανοιχτή σε εναλλακτική χρηματοδότηση». Δεδομένης της καταγεγραμμένης και από τη διαβούλευση δυσκολίας εντοπισμού των Start-up από το σύνολο των νεοσύστατων επιχειρήσεων, όπως καταγράφεται και στη σχετική ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση, ο όρος για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιείται διασταλτικά και περιλαμβάνει υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που κατά την κρίση των ιδρυτών-εμπνευστών τους αυτοπροσδιορίζονται ως δυναμικά αναπτυσσόμενες ή έχουσες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν δυναμικά.

Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και επικοινωνήθηκε στα μέλη της κοινότητας και στους επισκέπτες του StartUpGreece, καθώς και στους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με αποτέλεσμα το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας να μην είναι αυστηρά περιγεγραμμένο, το δε δείγμα που συλλέχθηκε να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου 2016 έως 25 Νοεμβρίου 2016. Από το σύνολο των 128 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, τα 65 ερωτηματολόγια αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις και τα 63 ερωτηματολόγια αφορούν υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η παρούσα μελέτη πρέπει να αναγνωσθεί λαμβανομένων υπόψη των ορίων της, καθώς σε αυτήν δεν καλύπτονται:

  • το πλήρες προφίλ των συμμετεχόντων,
  • η ρητή αξιολόγηση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα,
  • η αξιολόγηση του διευκολυντικού και υποστηρικτικού ρόλου της δημόσιας διοίκησης, και
  • αντιπροσωπευτικότητα για ένα σύνολο πληθυσμού, όπως αναλυτικά εκτέθηκε παραπάνω.

Παρά ταύτα, τόσο για τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα όσο και για τις ανάγκες χάραξης ή βελτίωσης πολιτικών, όσον αφορά τους ως άνω δεύτερο και τρίτο περιορισμό της έρευνας, αξιόλογα συμπεράσματα συνάγονται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.

Σημαντική σημείωση: Αυτό το κείμενο δεν αντιπροσωπεύει τις επίσημες θέσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και δεν προκαταβάλλει το είδος και το περιεχόμενο οποιασδήποτε μελλοντικής πρότασης πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα τηλέφωνα 2103893914, 913, 907, 677 και στο email: team@startupgreece.gov.gr.

Business Sector