3ο Regional Workshop για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/98/2013 για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

Στις 9-10 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το 3ο Regional Workshop, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Το Workshop διεξήχθη στην Αθήνα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Home Office του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ!

Business Sector