Το StartUpGreece Καλή Πρακτική στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “eGovernment Benchmark Report 2017”

Το StartUpGreece αναδείχθηκε Καλή Πρακτική στην  έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “eGovernment Benchmark Report 2017!"

Την έκθεση μπορείτε να διαβάσετε (στην αγγλική γλώσσα)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-egovernment-services-europe-improving-cross-border-availability-services.