Δράσης Δικτύωσης & Δημιουργίας για το Gaming του Goethe Institute Αθηνών "Goethe is Game - Are you Game?" 11-13 Νοεμβρίου 2016 - Αιτήσεις μέχρι 7.11.2016

Το Goethe is Game είναι ένα διετές πρόγραμμα που ασχολείται με το παιχνίδι και όλες τις πιθανές μορφές και χρήσεις του. Σκοπό έχει να διερευνήσει τις πολλαπλές πτυχές αυτού του καθημερινά διευρυνόμενου πεδίου και να ανακαλύψει όλες εκείνες τις αναδυόμενες τομές μεταξύ παιχνιδιού και άλλων χώρων, όπως αυτός του θεάτρου, της λογοτεχνίας και του storytelling αλλά και τoυ δημόσιου χώρου και της εικονικής πραγματικότητας.

Μέσα από μια σειρά συναντήσεων και πολυποίκιλων εκδηλώσεων (Big Games, θεατρικές παραστάσεις, εργαστηρίων, game jams κ.α.) το Goethe is Game επιχειρεί να φέρει το Αθηναϊκό κοινό σε επαφή με διάφορες μορφές του παιχνιδιού, ενώ ειδικότερα, στο χώρο της δημιουργίας και του σχεδιασμού παιχνιδιών, επιχειρεί να παρέχει στον αντίστοιχο επαγγελματικό κλάδο εργαλεία ανάπτυξης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς και να δημιουργήσει ευκαιρίες δικτύωσης με τοπικούς αλλά και διεθνής φορείς.
 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Goethe-Institut Athen, που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με την επιμελήτρια Μαρία Σαριδάκη.

Who Benefits: