ΣΕΡΡΕΣ

Τετάρτη, 19 Νοέμβριος, 2014 - 11:00

Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.ΣΥ.Π. :

· Η υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

·Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε μαθητές/μαθήτριες , γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών στους χώρους του ΚΕ.ΣΥ.Π..