Πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα στη μεταποίηση - 5ήμερη εκπαίδευση στην Ιαπωνία

Οι περισσότερες προηγμένες κατασκευαστικές εταιρείες της Ιαπωνίας είναι εξαιρετικά επιτυχημένες, λόγω της υιοθέτησης και περαιτέρω ανάπτυξης μοναδικών μεθόδων παραγωγής. Οι μέθοδοι αυτοί, προσφέρουν τις καλύτερες πρακτικές στην παραγωγή, το κόστος και την ποιότητα.

Το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας, προσφέρει μια πενθήμερη εκπαιδευτική αποστολή στην Ιαπωνία το «World Class Manufacturing (WCM, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να μειώνουν διαρκώς το κατασκευαστικό κόστος.

Η αποστολή αυτή, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επισκεφθούν μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο, ώστε να παρακολουθήσουν ζωντανά τη γραμμή παραγωγής, να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι μέθοδοι παραγωγής εφαρμόζονται αποτελεσματικά και να συζητήσουν απ’ ευθείας με τους διευθυντές παραγωγής.

Όσον αφορά τα οικονομικά, από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν απαιτούνται δίδακτρα και προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερο, οι συμμετέχοντες μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση υποτροφίας ύψους 600 € για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εκπαιδευτικής αποστολής είναι: 15-19 Οκτωβρίου 2012 και οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται έως τις: 7 Ιουνίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, καθώς και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.eu-japan.eu/global/business-training/world-class-manufacturing.html

Business Sector: 
Relevant Files: