2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθησης, Έρευνας, Νέων Τεχνολογίων και Καινοτομίας" στη Λαμία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθησης, Έρευνας, Νέων Τεχνολογίων και Καινοτομίας" στη Λαμία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Πότε

28 Σεπ 2018 έως 30 Σεπ 2018

Πού

Λαμία
Greece
GR