18ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής & Ψηφιακών Επικοινωνιών 26.10.2016 Αθήνα

ο Greek ICT Forum, το Συνέδριο που είναι Θεσμικά αναγνωρισμένο από την πολιτεία στους τομείς της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Υποδομών  Επικοινωνιών, αξιολογώντας τις καθοριστικές συγκυρίες για την πορεία του Κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα ανακοινώνει την 18η ετήσια διοργάνωσή του την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Novotel Athens με πρόσκληση όλων των πολιτικών, θεσμικών, επιχειρηματικών και στελεχιακών παραγόντων του τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα με θεματικό άξονα:

«Digital and Technological Strategies for Business Reforming and Productivity»

Η διοργάνωση του Greek ICT Forum στον τομέα διεξάγεται με την αιγίδα των:

  • Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
  • Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Και με την υποστήριξη των:

  • Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
  • Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS)
  • Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΟΜΗ

Το 18ο Συνέδριο Greek ICT Forum επικεντρώνεται στις Ψηφιακές και Τεχνολογικές Στρατηγικές που έχουν στόχο την Μεταρρύθμιση της Οικονομίας και την Παραγωγικότητα των Επιχειρήσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ/ICT από Επιχειρήσεις και Φορείς, σε case studies που θα παρουσιάσουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι Ομιλητές, υλοποίηση στρατηγικών Ψηφιακών Τεχνολογιών για την Προσαρμογή και Επιχειρήσεων και Φορέων στην Ψηφιακή Οικονομία και την αύξηση της Παραγωγικότητας εν μέσω ύφεσης.

Οι θεματολογικές ενότητες του 18ου Greek ICΤ Forum 2016 θα δώσουν την ευκαιρία σε σημαντικούς Έλληνες και ξένους Ομιλητές να παρουσιάσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους, σε τέσσερις συνεδριάσεις, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

1) Innovating Services and Infrastructure: Στρατηγικές και ενέργειες μετασχηματισμού διαδικασιών για την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών (10:00 – 12:00)

Με κύριο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων οι Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Cloud απαιτούν τον μετασχηματισμό λειτουργικών και τεχνολογικών διαδικασιών. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις η εποχή του Cloud εισάγει σειρά αλλαγών που μέσα από ελληνικά case studies, παρουσιάσεις και έρευνες θα καταγραφούν οι λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις της αξιοποίησης των τεχνολογιών Cloud

2) Software Applications and ICT Strategies in Crisis: Ποιες είναι οι προτάσεις των Ψηφιακών Τεχνολογιών; (10:00 – 12:00)

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες συστηματικά προτάσσουν την εξοικονόμηση πολύτιμων οικονομικών πόρων. Μέσω casestudies ψηφιακών υποδομών και εγκαταστάσεων,αξιοποίησης επιχειρησιακών στρατηγικών και στρατηγικών ICT παρουσιάζονται υλοποιήσεις που δίνουν λύσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης.

3) Από τον Χαλκό, στις οπτικές ίνες, στα FTTH και στα Δίκτυα Νέας Γενιάς (12:30 – 14:30)

Η έναρξη της υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, η αναγγελία σημαντικών επενδύσεων των εταιρειών Τηλεπικοινωνιών σε Δίκτυα Νέας Γενιάς έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την Εθνική Στρατηγική στον συγκεκριμένο τομέα. Πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες συναντώνται με υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς Ψηφιακών Επικοινωνιών και αναπτύσσουν θέσεις και απόψεις για την ανάπτυξη των υποδομών Δικτύων Νέας Γενιάς, οι οποίες θα αυξήσουν τουλάχιστον κατά 2% το ΑΕΠ της χώρας.

4) «Η διορατική Στρατηγική για τις ΤΠΕ/ICT, προϋπόθεση για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ» (Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης) (15:00 -17:00)

Σε όλες τις διοργανώσεις του Greek ICΤ Forum διοργανώνεται πάντα η καταληκτική Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, στην οποία συμμετέχουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το αντικείμενο της συζήτησης είναι πάντα επίκαιρο, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς «βγάζει ειδήσεις» απαντώντας σε πολλά καίρια και σημαντικά ερωτήματα.

Το 18ο Greek ICT Forum 2016 επιδιώκει, με την συνεργασία των εταιρειών ΤΠΕ/ICT να αποτελέσει, για μία ακόμη χρονιά, το επίκεντρο ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας από και προς τους Έλληνες ICT Experts και να αποτελέσει το βήμα για την παρουσίαση γνώσεων και εμπειριών με στόχο την διαμόρφωση μίας παραγωγικής Στρατηγικής στον τομέα των ΤΠΕ/ΙCΤ, ως του ισχυρότερου όπλου για την αντιμετώπιση της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης.

Από το ξεκίνημά του, πριν 18 χρόνια, το Greek ICΤ Forum αποτελεί όχι μόνο το σημείο αναφοράς των Ελλήνων ICΤ Experts, αλλά και όλων εκείνων των στελεχών του ιδιωτικού τραπεζικού και δημόσιου τομέα επιθυμούν να συμβαδίσουν με όλες τις νεότερες εξελίξεις των τομέα των ΤΠΕ/ICT.

Το Greek ICΤ Forum απευθύνεται σε κάθε υψηλόβαθμο στέλεχος των τομέων: Διοίκησης, Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, Οργάνωσης και Διοικητικών Λειτουργιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων, Ψηφιακής Ασφάλειας, Μελετών και Consulting.

 

 

 

Πότε

26 Οκτ 2016

Πού

Novotel Athens
Μιχαήλ Βόδα 6
Αθήνα , AT
Ελλάδα
37° 59' 21.6528" N, 23° 43' 29.7948" E
Attica GR