1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Το Συνέδριο θα γίνει στη Λάρισα, στις 23-25 Οκτωβρίου 2015, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Σημαντικές ημερομηνίες:
09 Φεβρουαρίου 2015 1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου
09 Μαρτίου 2015 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου
31 Μαΐου 2015 Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών
20 Αυγούστου 2015 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
10 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών
04 Οκτωβρίου 2015 Ανακοίνωση προγράμματος του Συνεδρίου
23-25 Οκτωβρίου 2015 Διεξαγωγή του Συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συνημμένο, καθώς και τον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: synedrio.eepek.gr, www.eepek.gr
Επικοινωνία: info@eepek.gr

Πότε

22 Οκτ 2015 έως 24 Οκτ 2015
Relevant Files: