Σεμινάριο Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σας ενημερώνει για το Σεμινάριο Διασυνοριακού Επιχειρείν που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 15 Απριλίου 2014 από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι ΜΜΕ με επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε κάποιες φορές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανάκτησης διασυνοριακών οφειλών.

Με στόχο την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στις ΜΜΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια σειρά σεμιναρίων στις χώρες της Ευρώπης, με θέμα  τη διαχείριση των διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων. Η εκστρατεία ενημέρωσης των ΜΜΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση των αξιώσεων που εκκρεμούν, από τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να κατανοήσουν καλύτερα τις διαθέσιμες επιλογές για την επιτυχή διαχείριση των διασυνοριακών πιστώσεων και την ανάκτηση των διασυνοριακών επιλογών και έτσι να βελτιστοποιηθεί η συνολική τους επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Επικοινωνήσετε στο credit-and-claims-seminars@iservice-europa.eu για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω διευκρινήσεις.

Πότε

14 Απρ 2014
Business Sector: