Κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικότητα

To Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης οργανώνει ημερίδα εργασίας με θέμα: «Κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικότητα».

Στην ημερίδα θα αναδειχθούν επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο στον τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, όσο και σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Στόχος της ημερίδας είναι αυτές οι πρωτοβουλίες να βρουν μιμητές και έτσι να διευρυνθεί ο κύκλος των επιχειρήσεων που επιλέγουν να λειτουργούν κατά τρόπο που συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων, δημιουργώντας ταυτόχρονα οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Πότε

18 Mar 2011