Καινοτομώ, Τολμώ, Επιχειρώ

Το INNΟVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της πόλης, διοργανώνουν διαγωνιστική ημερίδα φοιτητικών επιχειρηματικών ιδεών και σχημάτων στην επιστημονική περιοχή των εφαρμογών λογισμικού. Στόχος της ημερίδας είναι να δώσει την ευκαιρία στις φοιτητικές ομάδες να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα σχέδιά τους σε επιχειρηματίες, σε επαγγελματίες του χώρου της χρηματοδότησης και γενικά σε άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο της ημερίδας –επιχειρηματίες, angels, venture capitalists, συνδέσμους σχετικών επιχειρήσεων κ.λπ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015, στο χώρο του INNΟVATHENS στην Τεχνόπολη. Οι φοιτητικές ομάδες θα κάνουν μια ολιγόλεπτη (δεκάλεπτη) παρουσίαση της ιδέας ή του σχεδίου που έχουν διαμορφώσει. Η παρουσίαση θα γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες που θα συμμετάσχουν, αλλά και σε άτομα με σχετική επαγγελματική ενασχόληση, όπως ήδη αναφέρθηκε. Το ακροατήριο θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις και να διατυπώνει σχόλια για κάθε πρόταση.
Κάθε ΜΟΚΕ από τα ιδρύματα που θα συμμετάσχουν θα προεπιλέξει μέχρι 3 προτάσεις φοιτητών για να παρουσιαστούν στην ημερίδα. Τα κριτήρια προεπιλογής θα είναι η καινοτομικότητα της ιδέας σε συνδυασμό με το βαθμό ωριμότητας του σχεδίου και της ομάδας υλοποίησης. Η ΜΟΚΕ κάθε ιδρύματος θα μπορεί να θέσει και άλλα κριτήρια, τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν απο την ιδιαίτερη ερευνητική κατεύθυνση κάθε ιδρύματος.

Οι ΜΟΚΕ θα ανακοινώσουν στην Οργανωτική Επιτροπή τους συμμετέχοντες στην τελική φάση μέχρι τη Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό προτάσεων οι οποίες, κατά την κρίση της, βρίσκονται κοντύτερα στη φάση της υλοποίησης. Οι δύο επικρατέστερες θα επιλεγούν να συμμετάσχουν αριστίνδην στο πρόγραμμα του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του Innovathens, που θα λειτουργήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Από τις υπόλοιπες προτάσεις που θα κριθεί ότι βρίσκονται κοντύτερα στη φάση της υλοποίησης δύο θα βραβευθούν με προϊόντα της Samsung, χορηγού του Innovathens.

Στόχος της ημερίδας είναι οι δυνητικοί επιχειρηματίες-φοιτητές, ακόμα και εκείνοι που δεν θα βραβευθούν, να αποκομίσουν συγκροτημένες γνώμες για τις προοπτικές του εγχειρήματός τους. Έτσι, ακόμα και οι προτάσεις που βρίσκονται σε πρώιμο σχετικά στάδιο θα μπορούν να επωφεληθούν από την παρουσίασή τους στην ημερίδα, καθώς οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν σχόλια, ιδέες και προτάσεις από όλους του συμμετέχοντες. Κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει ως σημαντική ενθάρρυνση για εκείνους που θα επιλεγούν, αλλά και ως ενθάρρυνση σε εκείνους που θα σκέφτονταν να συνεργαστούν μαζί τους –π.χ. ως χρηματοδότες.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιωαννίδης Σταύρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, T: 213 010 93000 M: sioannides@innovathens.gr και Δούση Μάγκυ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, T: 213 010 93000 M: mdousi@innovathens.gr

Πότε

23 Ιαν 2015
Business Sector: