Ημερίδα για το πρόγραμμα Eco-innovation της ΕΕ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την πρωτοβουλία Eco-innovation της EE.

Η πρωτοβουλία Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) της ΕΕ  και έχει στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά και τη βιομηχανία.

Η ανάπτυξη και προώθηση της "οικολογικής καινοτομίας" αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο-κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το Eco-innovation έχει 7ετή διάρκεια (2008 - 2013) και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι περίπου 200.000.000 ευρώ. Για την αναμενόμενη προκήρυξη  (28 Απριλίου 2011) ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 35.000.000 ευρώ και ο μέσος προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται περίπου στο 1.000.000 ευρώ (προβλέπεται η χρηματοδότηση 45-50 έργων πανευρωπαϊκά).

Οι κύριες θεματικές περιοχές που θα υποστηριχθούν μέσα από την αναμενόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα περιλαμβάνουν κυρίως: Ανακύκλωση Υλικών, Αειφορία Κτιρίων, Τρόφιμα & Ποτά και Πράσινο Επιχειρείν.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε φορείς που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες ανάπτυξης οικο-καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών παραγωγής και επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και που συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενεργειακών πόρων.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κ. Θ. Στάικος, αφού παρουσιάσει τις προτεραιότητες της αναμενόμενης προκήρυξης και μετά τη λήξη της εκδήλωσης θα είναι στη διάθεση των φορέων που έχουν συγκεκριμένες ιδέες για προτάσεις προς υποβολή στο Eco-innovation.

Για τον λόγο αυτό οι φορείς που επιθυμούν να συζητήσουν με τον κ. Θ. Στάικο παρακαλούνται να υποβάλουν με e-mail μία σύντομη περιγραφή (μία παράγραφο) της ιδέας τους πριν την εκδήλωση στη διεύθυνση: akarah@ekt.gr μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Πότε

20 Μάιος 2011
Business Sector: