Ημερίδα για τη δημιουργική οικονομία και τις εξελίξεις στην Ελλάδα

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία του επιστημονικού περιοδικού Περιφέρεια-ΕΜΕΠΟ, ΕΚΠΑ διοργανώνεται στις 12 Δεκεμβρίου 2014, στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ημερίδα για τη δημιουργική οικονομία και τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες αποτελούν ένα από τα ανερχόμενα ερευνητικά πεδία που απασχολούν ερευνητές προερχόμενους από ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων (τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, γεωγραφία, οικονομική επιστήμη, χωροταξία, μέσα επικοινωνίας κλπ.). Στην Ελλάδα αν και υπάρχουν κάποια δείγματα έρευνας, η προσπάθεια για την ανάδειξη της δημιουργικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο.

Η ημερίδα ευελπιστεί να «ανοίξει» το διάλογο για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα και να φέρει κοντά ερευνητές που ασχολούνται με το νέο παράδειγμα της δημιουργικότητας. Σκοπός της ημερίδας είναι η χαρτογράφηση της έρευνας στην Ελλάδα και η ώθηση για την δημιουργία ερευνητικών δικτύων και συνεργασιών.

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας περιλαμβάνουν:

- Θεωρία

Θεωρητικά παραδείγματα και κριτική ανάλυση,

Δημιουργική οικονομία, απασχόληση και χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού,

- Δημιουργικότητα και πολιτισμός στην πράξη

Καινοτομία, νέες τεχνολογίες και δημιουργικότητα,

Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα,

Δημιουργικότητα και εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας,

Κλαδικές αναλύσεις,

- Η γεωγραφία και οι επιπτώσεις των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών,

Οι δημιουργικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις στις ελληνικές περιφέρειες,

Η σχέση της πόλης με την δημιουργικότητα και τις τέχνες,

Δημιουργική τάξη και δημιουργικές πόλεις,

Δημιουργικότητα και τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη,

- Εγχώριες και ευρωπαϊκές πολιτικές για την οικονομία της δημιουργικότητας

Υποβολή Περιλήψεων

Οι εκτεταμένες περιλήψεις (μέχρι 1500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας) θα πρέπει να σταλούν μέχρι 20 Οκτωβρίου 2014 στο v.avdikos@gmail.com (Βασίλης Αυδίκος), ή στο kaloger@plandevel.auth.gr (Αθανάσιος Καλογερέσης) -με την ένδειξη creativeworkshop-. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν στις 15 Νοεμβρίου 2014. Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρεται τίτλος ανακοίνωσης καθώς και ονοματεπώνυμο, φορέας και email συγγραφέα(ων). Επιλεγμένος αριθμός εισηγήσεων θα δημοσιευτεί σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Περιφέρεια (2015).

Πότε

11 Δεκ 2014
Business Sector: