Επιχειρηματική Αποστολή στη Γκάνα και τη Σενεγάλη

Το Ελληνικό Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας συμμετέχει στην Επιχειρηματική Αποστολή στη Γκάνα και τη Σενεγάλη που διοργανώνει ο Φλαμανδικός Οργανισμός Flanders Investment and Trade με τη στήριξη του δικτύου γραφείων PSLO της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Η Αποστολή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου – 5 Ιουνίου 2015 και θα εστιάζει στα αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται στις δύο χώρες από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (World Bank and African Development Bank, Ευρωπαϊκή Ένωση) με έμφαση στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν λόγω των έργων αυτών στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Πέραν των σημαντικών επαφών στις δύο χώρες και λόγω του πολυεθνικού χαρακτήρα της αποστολής, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να προβούν σε συνέργειες με ξένες επιχειρήσεις του κλάδου τους.
Προσοχή Η προθεσμία υποβολής του συνημμένου δελτίου συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες (προϋποθέσεις, κόστος, visa, εμβολιασμός) παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό Ιδιωτικό Τομέα (τηλ. 2310370120, 2310370132, fax 2310370136.

Πότε

29 Μάιος 2015 έως 4 Ιουν 2015
Business Sector: