ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), σε συνεργασία με την Boussias Communications διοργανώνουν το στρατηγικό Συνέδριο “ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014’’, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα, την 14η Απριλίου 2014, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία
Στόχος του Συνεδρίου: Τα Επιμελητήρια, μέλη της ΚΕΕΕ, στοχεύουν στην ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου ως Σύμβουλοι και ρυθμιστές προόδου και ανάπτυξης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα συνεχίζουν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σχήμα θεσμικής υποστηρικτικής υποδομής, καινοτομώντας και καταγράφοντας τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς.
Συγκεκριμένα η ΚΕΕΕ πραγματοποιεί πλήθος παρεμβάσεων στην πολιτική ηγεσία για όλα τα προωθούμενα από την Πολιτεία νομοθετήματα τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.  Η προβολή αυτών των παρεμβάσεων στα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες  με ταυτόχρονη,  καταγραφή των προτεραιοτήτων του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς στο σωστό χρόνο, συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου.

Πότε

13 Απρ 2014
Business Sector: