Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σας καλωσορίζει στα εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας.

Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων σε μία ευμετάβλητη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας και οι ανάγκες της κοινωνίας για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, αποτέλεσαν το κίνητρο για τη διάθεση των ακόλουθων προγραμμάτων:

  • Επιχειρηματικότητα για Γυναίκες
  • Επιχειρηματικότητα για Νέους
  • Ανάπτυξη Πολιτισμικής Επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Μονάδας
  • Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία
  • Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός
  • Business Plan
  • Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων( Key Skills) για τις Επαγγελματικές Απαιτήσεις στη Σύγχρονη Ευρώπη
  • Επιχειρηματικός Προγραμματισμός
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων και Επιχειρηματικότητα

Στόχος των προγραμμάτων είναι να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια και προσόντα σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση ή να στηρίξουν ως στελέχη τις ήδη υπάρχουσες επιχειρηματικές μονάδες.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και τα δίδακτρά τους ξεκινάνε από 550 ευρώ .

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο, μέσω φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ περιλαμβάνει συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διαρκή Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή  Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Πληροφορίες: E-Learning ΚΕΚ ΕΚΠΑ

Tηλ: 210 3689354, 210 3689381

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Website: http://elearn.elke.uoa.gr

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/5/2011

Έναρξη Παρακολούθησης: 6/6/2011

Πότε

29 Μάιος 2011
Business Sector: