Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων στη Σάμο

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση, για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", στη Σάμο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τα ποσοστά επιδότησης και να διατυπώσουν ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των προτάσεων τους.

 

 

Πότε

9 Mar 2011