Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων στα Τρίκαλα

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση, για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", στα Τρίκαλα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τα ποσοστά επιδότησης και να διατυπώσουν ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των προτάσεων τους.

Πότε

22 Mar 2011