Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" στη Λάρισα

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση, για το πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός", στη Λάρισα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τα ποσοστά επιδότησης και να διατυπώσουν ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των προτάσεών τους.

Πότε

31 Οκτ 2011