Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στην Ντόχα του Κατάρ - 23 έως 26 Ιουνίου 2014

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των δύσκολων ημερών που διανύουμε και στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τόσο από επιχειρήσεις στo Kατάρ όσο και από την Ελλάδα, διοργανώνει Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή από 23 έως 26/06/2014, στην Ντόχα του Κατάρ, σε συνεργασία με τo τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κατάρ.

Για την καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεων με ενδιαφερόμενους ομολόγους επιχειρηματίες, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο παρακαλεί θερμά την αποστολή, το συντομότερο δυνατό, της δήλωσης συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ. Μαρία Βεστάρκη (εσωτ. 110) και Άννα Σακούρ (εσωτ. 103), Τηλ. 210-6711210 και 210-6726882, Fax:210-6746577.
Κεντρικό email: chamber@arabgreekchamber.gr.

Πότε

22 Ιουν 2014 έως 25 Ιουν 2014
Business Sector: