Εκπαιδευτικό εργαστήριο από τον ΟΒΙ για την Προστασία των Εφευρέσεων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 2 Ιουνίου 2017, Αθήνα

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνει εκπαιδευτικό εργαστήριο για την Προστασία των Εφευρέσεων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), το οποίο απευθύνεται σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)  και θα υλοποιηθεί σε δύο ενότητες:

η πρώτη ενότητα (10:00 – 13:00) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ), έχει τίτλο “The European Patent System - Patents as source of Technological Information – Espacenet Searching” και

η δεύτερη ενότητα (13:00 – 16:45) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, έχει τίτλο “Espacenet searching exercises - IP Management tools”.  

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017,  στο ξενοδοχείο Golden Age Hotel, στην αίθουσα Σαπφώ. Επισυνάπτεται το σχέδιο του προγράμματος.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:
•             Ευρωπαϊκό σύστημα κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (γενικά)
•             Οικονομική αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)
•             Τεχνολογική πληροφόρηση και αναζήτηση στη βάση δεδομένων Espacenet.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ  βέλτιστης αναζήτησης στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων.
•             Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης  του Διανοητικού Κεφαλαίου

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται ως εξής: η πρώτη ενότητα κατά 100% από το ΕΡΟ και τον ΟΒΙ και η δεύτερη ενότητα κατά 100% από πόρους του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIP4SME.
Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην απογευματινή ενότητα  έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα πλαίσια του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.


Οι παρουσιάσεις του ΕΡΟ θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 στην διεύθυνση emis@obi.gr.  

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (25), οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση).  
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Πληροφορίες: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

Πότε

2 Ιουν 2017

Πού

Ξενοδοχείο Golden Age Hotel, στην αίθουσα Σαπφώ
Μιχαλακοπούλου 57
11528
Greece
37° 58' 41.8764" N, 23° 45' 19.5444" E
GR
Business Sector: 

Related Events