Διεθνές Forum συναντήσεων “Find your ICT Partners in Face2Face meetings” για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ICT του FP7

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του δικτύου Ideal-ist και αναπληρωματικό Εθνικό Σημείο Επαφής για την περιοχή ICT στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ΠΠ), σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο διεθνές Forum συναντήσεων "Find your ICT Partners in Face2Face meetings", που πραγματοποιείται από 19 έως 20 Μαΐου 2011 στη Βουδαπέστη. Το Forum θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς εκδήλωσης "ICTProposers’ Day2011". Πρόκειται για μια εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία και δυναμική, που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2.500 άτομα από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και περίπου 100 αξιωματούχους της ΕΕ, από τη θεματική περιοχή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information and Communications Technology - ICT).

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για τη συμμετοχή τους στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της θεματικής περιοχής ICT που σχετίζονται με το 7ΠΠ. Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε προτάσεις άλλων, να βρουν την κατάλληλη πρόταση και τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είναι επικεντρωμένη στα ICT Calls 8 & 9 του 7ΠΠ, που προσφέρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Η συμμετοχή στo Forum και στο "ICT2011 Proposer’s Day" είναι δωρεάν. Θα πραγματοποιηθούν διμερείς προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με βάση τις ιδέες για προγράμματα και το προφίλ των συμμετεχόντων. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται επικοινωνία με το ΕKT (Κωνσταντίνος Καραμάνης, τηλ.: 210 7273918, e-mail: karamanis@ekt.gr).

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Στην Ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr) αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Παρέχει υπηρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Το δίκτυο Ideal-ist είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT). To Δίκτυο υποστηρίζει αναζητήσεις διακρατικών συνεργασιών για την από κοινού υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιου και στο πρόγραμμα "Υποστήριξη Πολιτικών για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" (ICT PSP). Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του δικτυακού τόπου του δικτύου (www.ideal-ist.net), μπορούν να βρουν συνεργάτες για τις προτάσεις που προετοιμάζουν, ή να ενταχθούν σε προτάσεις που συντονίζονται από άλλους οργανισμούς. Στο δίκτυο Ideal-ist συμμετέχουν 49 φορείς από την Ευρώπη, τα Δυτικά  Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Ρωσία. Το δίκτυο λειτουργεί για περισσότερα από 10 χρόνια, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο ελληνικός κόμβος του δικτύου Ideal-ist και υποστηρίζει τους Έλληνες ερευνητές για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα.

Πότε

18 Μάιος 2011 έως 19 Μάιος 2011