Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη - WIRE 2014

Tο Διεθνές Συνέδριο "Week of Innovative Regions in Europe (WIRE V) 2014", το σημαντικότερο ευρωπαϊκό forum διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, Καινοτομία & Ανάπτυξη, πραγματοποιείται στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου) στις 12 και 13 Ιουνίου 2014. Το Συνέδριο WIRE V 2014 (Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών στην Ευρώπη) διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Máire Geoghegan-Quin.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, έχει καθιερωθεί ως η δημόσια συζήτηση για νέες πολιτικές και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Για το 2014 συμπίπτει με την έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος "Ορίζοντας 2020" για την έρευνα και καινοτομία και των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, και αναδεικνύει εργαλεία και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης των Περιφερειών της Ευρώπης.

Toσυνέδριο καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020: Από τον σχεδιασμό στην αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategy) - Περιφερειακές πολιτικές για Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις - Έρευνα & Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,

β) Επιστημονική Αριστεία και Αξιοποίηση της Γνώσης για περιφερειακή ανάπτυξη: Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα για Περιφερειακή Καινοτομία - Δείκτες & Εργαλεία για την αποτίμηση των Περιφερειακών Στρατηγικών - Επαναχρησιμοποίηση της Γνώσης στις Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης και την Επιχειρηματικότητα.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. H συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν, απαιτείται όμως onlineεγγραφή στη διεύθυνση http://www.wire2014.eu/registration-form/.

Πότε

11 Ιουν 2014 έως 12 Ιουν 2014
Business Sector: