Δημόσια Διαβούλευση της Ε. Επιτροπής για τις «Πατέντες και τα Πρότυπα»

Όπως είναι γνωστό, πολλά πρότυπα εμπεριέχουν τεχνολογίες που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες). Οι δημόσιες αρχές και γενικότερα οι ασχολούμενοι με την τυποποίηση έχουν αναπτύξει κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την αποτελεσματική απονομή τέτοιου είδους πατεντών.

Η Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίας της, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την άποψή τους, σε σχέση με τους σημερινούς κανόνες και τις πρακτικές που διέπουν την τυποποίηση αναφορικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και στο πως αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξελιχθεί στο προσεχές μέλλον. Παρακαλούμε όπως διευκολύνετε την εν λόγω διαβούλευση, προωθώντας το μήνυμα, κατά την κρίση σας και σε άλλους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους αποδέκτες.

Η περίοδος διαβούλευσης έλαβε παράταση έως 15 Φεβρουαρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ENTR-SEP@ec.europa.eu .

Business Sector