Στοιχεία & Τάσεις

Submitted byInvestInGR1on11 Mar 2011

Επιστήμες Ζωής

Ο κλάδος των επιστημών ζωής παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη την τελευταία 10ετία και η παρουσίαση που ακολουθεί στοχεύει στην ανάδειξη των εξαιρετικά σημαντικών επενδυτικών και επιχειρηματικών προοπτικών που υπάρχουν για αυτόν στην Ελλάδα.

Προβάλλονται τα βασικά δομικά μεγέθη του κλάδου των επιστημών ζωής, ενώ αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική και τις συνακόλουθες ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα.

Submitted byHEPO1on22 Φεβ 2011

H εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας κατά το 2009, όπως αυτή προκύπτει από μελέτη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο.

Στην επισυναπτόμενη μελέτη γίνεται διαχρονική παρουσίαση των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών (2006-2009) με ανάλυση των κυριότερων εξαγώγιμων προϊόντων ανά κατηγορία.   

Submitted byHEPO1on22 Φεβ 2011

Στην οικονομική έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Xάγη, για το 2009, γίνεται παρουσίαση της oλλανδικής αγοράς, των οικονομικών δεικτών της χώρας καθώς και του ισοζυγίου Ολλανδίας-Ελλάδας.

Submitted byHEPO1on22 Φεβ 2011

Eτήσια οικονομική έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Άγκυρα.

Στην επισυναπτόμενη μελέτη γίνεται, μεταξύ άλλων, παρουσίαση της αγοράς της Τουρκίας, των προοπτικών ανάπτυξής της, των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Τoυρκίας, καθώς και των επενδυτικών ευκαιριών.
Submitted byInvestInGR1on17 Φεβ 2011

Η παρουσίαση “Ελλάδα: Καλώς Ήλθατε σε Mια Νέα Επενδυτική Εποχή” είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και περιγράφει με μια γρήγορη ματιά αρχικά, πώς οι μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική εξυγίανση μπορούν να βοηθήσουν το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Κύριος στόχος, η μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία.

Submitted byHEPO1on17 Φεβ 2011

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), παρουσιάζει, σε τριψήφια ανάλυση, την εξέλιξη  των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010/2009.

Submitted byHEPO1on17 Φεβ 2011
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), παρουσιάζει τις 100 πρώτες χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010/2009.
 
Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα αποδέκτης των ελληνικών προϊόντων με 1,62 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,3% στο σύνολο των εξαγωγών μας. Ακολουθεί η Ιταλία με μερίδιο 10,9% και 1,56 δισ. ευρώ, η Κύπρος με μερίδιο 7,2% και 1,04 δισ. ευρώ, η Βουλγαρία με μερίδιο 6,6% και 952,3 εκατ.
Submitted byInvestInGR1on17 Φεβ 2011

Ο κλάδος Τροφίμων & Ποτών είναι ο ισχυρότερος της ελληνικής μεταποίησης. Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα και στοχεύει στην ανάδειξή του ως κλάδου με εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές στο πεδίο των επενδύσεων και εν γένει του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Submitted byInvestInGR1on17 Φεβ 2011

Η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αποδειχθεί αρκετά ανθεκτική στην πρόσφατη οικονομική ύφεση, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αφομοίωσης νέων τεχνολογιών. Οι πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει δυναμική, με ένα ευρύ φάσμα κορυφαίας διεθνούς έρευνας να συντελείται στους εγχώριους συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) ΤΠΕ.

Submitted byInvestInGR1on17 Φεβ 2011

Η διαχείριση απορριμμάτων είναι ένας πολλά υποσχόμενος και ανερχόμενος κλάδος παροχής υπηρεσιών. Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα και στοχεύει στην ανάδειξη των επιχειρηματικών προοπτικών και ευκαιριών που προσφέρει.

Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία του κλάδου που αφορούν στον όγκο και τη σύνθεση των αποβλήτων, στις τρέχουσες μεθόδους και τις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης, στο σύστημα ανακύκλωσης, καθώς και στους στόχους που οφείλει να καλύψει η χώρα άμεσα.

I you couldn't find something interesting here
You can alse browse matchmaking

Σελίδες