Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις μ' ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλους τρόπους μετοχικής χρηματοδότησης.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕ που ακολουθεί θα βρείτε μια σειρά προγραμμάτων από ποικίλες χρηματοδοτικές πηγές.

Submission Period: 
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος, 2014 - 00:00 έως Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Business Sector: