Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 2η Πρόσκληση του Μέτρου 112: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

To Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Total Budget

140000000
Submission Period: 
Δευτέρα, 17 Μάρτιος, 2014 - 22:00 έως Πέμπτη, 15 Μάιος, 2014 - 21:00
Funding Amount From: 
10.000
Funding Amount To: 
20.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO