Πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ COSME 2014-2020

Το πρόγραμμα της ΕΕ «COSME» είναι το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ για την περίοδο 2014-2020.
 
Εστιάζει σε 4 τομείς:
 
1.Πρόσβαση στη χρηματοδότηση (Εγγυήσεις & Επιχειρηματικά Κεφάλαια)
2.Πρόσβαση στις Αγορές
3.Επιχειρηματικό Περιβάλλον
4.Προώθηση επιχειρηματικότητας και επιχ/κης κουλτούρας
 
 
 
 
Submission Period: 
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος, 2014 - 00:00 έως Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Business Sector: