Πρόγραμμα "Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων" του ΕΠΑΛΘ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους και αφορούν στα παρακάτω σε επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα και επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

 

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα. Τηλέφωνα 213 1501151, 213 1501184, 213 1501181.

Total Budget

2000000
Submission Period: 
Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 - 00:00 έως Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2018 - 00:00
Funding Percentage From: 
30
Funding Percentage To: 
85
Funding Amount From: 
2.000
Funding Type: