Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα & την Καινοτομία HORIZON 2020

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα & την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.
 
Εστιάζει σε 3 πυλώνες:
 
1.Επιστημονική Αριστεία (Europe Research Council, Future and Emerging Technologies, Marie Curie, Ερευνητικές Υποδομές)
2.Βιομηχανική Υπεροχή (Venture Capital, ICT)
3.Κοινωνικές Προκλήσεις (Υγεία, Ενέργεια, Κοινωνία)
Submission Period: 
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος, 2014 - 00:00 έως Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Business Sector: