Πρόγραμμα "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας" του ΕΠΑΛΘ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω στόχους: Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. Επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων: τεμαχισμός σε φιλέτα, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, διατήρηση σε ξύδι, αποξήρανση, προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ.

 

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα. Τηλέφωνα 213 1501151, 213 1501186, 213 1501181, 213 1501160.

Total Budget

50000000
Submission Period: 
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος, 2017 - 00:00 έως Πέμπτη, 18 Ιανουάριος, 2018 - 00:00
Funding Percentage From: 
50
Funding Percentage To: 
100
Funding Amount From: 
20.000
Funding Amount To: 
8.000.000
Funding Type: