Πρόγραμμα "Επενδύσεις επί σκάφους για την υγεία, την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής" του ΕΠΑΛΘ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στη Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους και του συστήματος πρόωσης του σκάφους. Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας. Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα Τηλ 213 1501151, 213 1501184, 213 1501160.

Total Budget

5250000
Submission Period: 
Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 - 00:00 έως Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2018 - 00:00
Funding Percentage From: 
30
Funding Percentage To: 
85