Πρόγραμμα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Επιχορήγησης Δαπανών για την Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες). Αιτήσεις έως 2.11.2018

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης δαπανών για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) προϊόντων – αποτελεσμάτων καινοτόμου έρευνας, τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν εμπορικά, μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή της εκμετάλλευσής τους από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα, μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συμμετέχουν ως χρηματοδότες τα Κοινωφελή Ιδρύματα Ιωάννη Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Ωνάση.

Στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της  δημιουργίας, ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων βασισμένων στα προϊόντα και τα αποτελέσματα της ποιοτικής καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα στοχεύει, ευρύτερα, στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, ως ενός τομέα που δύναται να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τους Έλληνες ερευνητές να μείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου 2018. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, καθώς και ελλιπείς αιτήσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Submission Period: 
Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος, 2018 - 00:00 έως Παρασκευή, 2 Νοέμβριος, 2018 - 00:00
Business Sector: