Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014–2020

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, για την μετάβασή τους στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυχρονισμό τους και την αναμόρφωση των λειτουργιών και των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Total Budget

78000000
Submission Period: 
Πέμπτη, 7 Απρίλιος, 2016 - 00:00 έως Παρασκευή, 8 Ιούλιος, 2016 - 17:00
Funding Percentage From: 
40
Funding Percentage To: 
50
Funding Amount From: 
15.000
Funding Amount To: 
200.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Business Sector: