Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις α) για το Ειδικό τριετές πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και β) για το Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΕΔ στο 11320 και στα τηλέφωνα 2109989186, -182, -537.

Total Budget

30500000
Submission Period: 
Τρίτη, 1 Ιανουάριος, 2013 - 00:00 έως Τρίτη, 31 Δεκέμβριος, 2019 - 00:00
Business Sector: